Kim jesteśmy?

Kancelaria prowadzona jest przez Leszka Widmańskiego, prawnika, rzecznika patentowego, pełnomocnika przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), sądami i innymi organami, w zakresie własności przemysłowej.

Leszek Widmański specjalizuje się w zagadnieniach szeroko pojętej własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.

Posiada doświadczenie w zagadnieniach prawa IT, prawa nowych technologii, w tym w zagadnieniach Internetu i prawnych aspektach oprogramowania. Uczestniczył w kompleksowych projektach legislacyjnych po stronie rządowej. Ma na swoim koncie także publikacje oraz wystąpienia dotyczące zagadnień w zakresie prawnych aspektów nowych technologii.

Czym się zajmujemy?

Rejestracje
Zgłaszamy znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki (patenty), wzory użytkowe i inne przedmioty praw własności intelektualnej.
Doradztwo
Doradzamy w zakresie praw własności intelektualnej, praktycznych aspektów jej wykorzystania, przygotowujemy opinie prawne, uczestniczymy w negocjacjach.
Spory
Prowadzimy procedury sporne oraz postępowania przed urzędami patentowymi oraz sądami. Przygotowujemy sprzeciwy, wnioski o unieważnienie, pozwy, uczestniczymy w obronie praw własności intelektualnej.
Umowy
Przygotowujemy i negocjujemy projekty umów, regulaminy, procedury. Opiniujemy postanowienia takich dokumentów i proponujemy optymalne rozwiązania pod kątem potrzeb klienta.
Badania
Prowadzimy poszukiwania w zakresie stanu prawnego i stanu techniki, w zakresie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków (patentów), wzorów użytkowych i innych przedmiotów praw własności przemysłowej
Inne działania
Zapewniamy wsparcie w zakresie własności intelektualnej, zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak i innych krajach we wszystkich aspektach praw własności intelektualnej.

Zapraszamy do kontaktu

Biuro
ul. Żeromskiego 1/89
01-887 Warszawa
(w celu umówienia spotkania, prosimy o wcześniejszy kontakt)
Dane kontaktowe
E-mail: info@widmanski.pl Phone: +48 576 628 157